De ministerraad in Duitsland heeft woensdag een wetsontwerp goedgekeurd dat strategische nationale bedrijven moet beschermen tegen mogelijke buitenlandse overnames. De oorspronkelijke tekst van het wetsontwerp werd wel bijgeschaafd; de scherpste kantjes zijn weggevijld.
De Duitse minister van Economie, Michael Glos, verklaarde op een persconferentie dat hij erop zal toezien dat het gebruik van het nieuwe juridische instrument 'tot het minimum wordt beperkt'. 'Duitsland wil zich niet isoleren, wij verwelkomen nog steeds alle investeerders met open armen', verklaarde hij.

Het Duitse ministerie van Economie kan in de toekomst de transacties onderzoeken waarbij buitenlandse bedrijven meer dan 25 procent van het kapitaal van een Duits bedrijf in handen krijgen. Het onderzoek kan ofwel a priori gebeuren, op vraag van het bedrijf zelf, ofwel a posteriori.

De Duitse regering kan de investering weigeren 'als die een bedreiging vormt voor de openbare orde of de veiligheid'. Het zou vooral gaan om de bescherming van sectoren als telecom, banken en energie.

Onder druk van Europa blijven bedrijven uit de Europese Unie en IJsland, Noorwegen en Zwitserland buiten schot.

Minister Glos wees er woensdag ook op dat het zeer zelden voorkomt dat buitenlandse investeerders meer dan 25 procent van het kapitaal in handen nemen. 'De wet zal uiterst zeldzaam toegepast worden', aldus Glos.

De idee om strategische Duitse bedrijven te beschermen, werd vorig jaar geboren. Toen maakten de overheidsfondsen, en dan vooral Russische, Chinese en Arabische, opgang. Ze beschikten over meer geld door de stijging van de olieprijs. 'Maar de wet is niet expliciet tegen hen gericht', suste Glos.

Het wetsontwerp moet nog door de twee parlementen goedgekeurd worden. De bedoeling is dat de wet op 1 januari 2009 in werking treedt.

In de Duitse bedrijfswereld wordt wel kritisch gereageerd. 'Buitenlandse investeringen brengen veel voordelen mee, zoals economische groei, werkgelegenheid en als resultaat een hogere levensstandaard', verklaarde de secretaris-generaal van de internationale kamer van koophandel, Angelika Pohlenz.

Ze vreest ook dat buitenlandse bedrijven elders in de wereld op grenzen zullen stuiten als ze willen investeren. Werner Schnappauf van de invloedrijke Federatie van Duitse Industrie (BDI) sprak op zijn beurt van 'een fout signaal'. 'Als belangrijkste exportland zijn we sterk afhankelijk van open markten.'