Malmédy wordt de eerste Waalse gemeente waar een collectieve constructieve motie van wantrouwen zal worden gestemd.
Het gaat om een mechanisme, dat het levenslicht zag in de zogenaamde Code de la démocratie locale - ook wel het decreet-Courard genoemd. Volgens minister van Binnenlandse Aangelegenheden Philippe Courard, de geestelijke vader van de hervorming, werden de voorwaarden van het decreet gerespecteerd.

In Malmédy staat een nieuwe coalitie in de steigers en zal ook een nieuwe burgemeesters aantreden. De liberalen van Forces Vives en van Entente communale gaan samen in zee, waardoor PS en Alternatives (CDH en Ecolo) naar de oppositiebanken verdwijnen. André Denis mag door de coalitiewissel de burgemeestersjerp omgorden.

Het decreet, dat eind 2005 groen licht kreeg, maakt het onder meer mogelijk dat een gemeenteraad een individuele of collectieve constructieve motie van wantrouwen stemt. Wanneer het om een collectieve motie gaat, heeft ze tot doel de zittende meerderheid uit het zadel te lichten.

Daarvoor moeten verscheidene voorwaarden worden vervuld. Zo moet ze een nieuwe meerderheid naar voren schuiven (vandaar 'constructief') en ze moet een meerderheid krijgen binnen de gemeenteraad en binnen elke partij van de nieuwe meerderheid. De motie kan ook niet worden ingediend tijdens de eerste en laatste achttien maanden van een legislatuur en kan slechts eenmaal per jaar worden neergelegd.

Het vehikel moet voorkomen dat gemeenten waar de meerderheid nog nauwelijks aan elkaar hangt ten prooi vallen aan verlamming. Voor de hervorming was het immers niet mogelijk de meerderheid omver te gooien. Vervroegde gemeenteraadsverkiezingen waren louter een theoretische mogelijkheid. Daarvoor moesten zowel de meerderheid van de gemeenteraadsleden als hun plaatsvervangers ontslag namen.

Een individuele motie van wantrouwen viseert enkel het ontslag van een lid van het college.

Normaliter zou de hervorming pas in 2006 in voege treden, bij de start van de nieuwe gemeentelijke legislatuur. Maar de 'affaires' in de huisvestingssector, die losbarsten na de saga rond La Carolorégienne, leidden tot de vervroegde toepassing van de individuele motie van wantrouwen in Charleroi, La Louvière en Sambreville.

Ook in Malmédy werd de procedure toegepast, maar dat kwam door een geschil tussen voormalig burgemeester Robert Denis - de vader van de toekomstige burgemeester - en schepen Hubert Crémers.