De dienst Dierenwelzijn van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu waarschuwt voor oplichters die op het internet pups ter adoptie aanbieden.
De oplichters willen mensen door middel van dramatische verhalen of euthanasiedreigingen aanzetten om een asieldier te adopteren. De slachtoffers betalen veel geld, maar krijgen het dier nooit te zien. De daders maken misbruik van mensen met een hart voor dieren', stelt de FOD.

De dienst Dierenwelzijn wijst erop dat een huisdier eenvoudig kan worden geadopteerd uit een van de honderd erkende asielen. Vorig jaar wisten die 18.520 honden en 14.657 katten te plaatsen.