De abdijgemeenschap van Westmalle heeft beslist ook de komende jaren de productie van haar trappistenbieren niet te verhogen.
De druk van de markt om meer te produceren neemt jaar na jaar toe, want de vraag naar trappistenbieren stijgt nog steeds, zowel in binnen- als buitenland. 'Daarom stelde de monnikengemeenschap van de Trappistenabdij van Westmalle de productiebeperking die al jaren geldt, opnieuw in vraag. Er werd echter beslist de beperking te handhaven', luidt het.

Er zijn twee redenen voor de beslissing. 'Als we meer zouden willen brouwen, zou de brouwinstallatie grondig aangepast en uitgebreid moeten worden. Ten tweede hechten de monniken heel veel belang aan een beperkte productie op mensenmaat', aldus algemeen directeur Philippe Van Assche.

'We zouden ook een extra ploeg kunnen inzetten of overwerk toestaan, maar daar zijn we niet voor. We vinden het belangrijk dat onze lekenmedewerkers op een redelijk uur naar huis kunnen gaan, zodat er tijd rest voor hun familiale en sociale leven. We willen ook het persoonlijke contact behouden met die mensen, en dat is bij een schaalvergroting misschien niet meer mogelijk', aldus broeder Benedikt.

De monnikengemeenschap van Westmalle is er zich bewust van dat de productiebeperking gevolgen heeft voor de distributie en de beschikbaarheid van het bier. Af en toe komt een verdeelpunt tijdelijk zonder stock te zitten, volledig buiten de wil van de handelaar of de winkelketen om.

'Om dat zoveel mogelijk te vermijden verdeelt de trappistenbrouwerij het beschikbare bier op een eerlijke en billijke manier, zowel over grote als kleinere distributiepunten', klinkt het.