Koning wil 'nieuwe vorm van samenleven' bedenken
Koning Albert Foto: © BENOIT DOPPAGNE
Koning Albert geeft in zijn 21-juli toespraak toe dat er ernstige politieke moeilijkheden zijn in het land. 'In ons land moeten wij nieuwe vormen van samenleven bedenken', zegt de vorst.
Verder wil de koning niet diep ingaan in 'de institutionele moeilijkheden van het heden', maar blijft hoopvol. 'Moeilijkheden en crisissen kunnen aanleiding geven tot heropleven en tot bedaren', luidt het.

'De scheiding der geesten is geen fataliteit. Eenheid en verdraagzaamheid, met eerbied voor de identiteit van elke gefedereerde entiteit, zijn de enige uitweg in onze democratische samenleving. In ons land moeten wij nieuwe vormen van samenleven bedenken'

Hij kwam verder in de toespraak vooral terug op enkele thema's die Koning Boudewijn nauw aan het hart lagen. De vorst herinnerde eraan dat het binnenkort vijftien jaar geleden is dat koning Boudewijn overleed en dat hij bijzonder bekommerd was om de armoede. Koning Albert riep daarbij op de inspanningen om het aantal mensen dat in armoede leeft te doen dalen, volhardend voort te zetten.

Hij stond ook stil bij de strijd tegen de mensenhandel, zelfmoord bij en geweldpleging van jongeren en de groeiende kloof tussen rijke en arme landen.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig