BRUSSEL - De federale regering heeft beslist om de nodige middelen vrij te maken die de NMBS toelaten om de een treinverbinding tussen Antwerpen Centraal en de nieuwe stopplaats Noorderkempen in Brecht (Antwerpen) op te starten.
Er zullen dagelijks 17 ritten worden voorzien in beide richtingen, ook tijdens het weekend. Antwerpen Luchtbal zal een vaste stopplaats zijn. De verbinding wordt in juni 2007 in gebruik genomen, meldt staatssecretaris Bruno Tuybens.

Met de beslissing wil de federale regering de aanzet geven om de regio Noorderkempen te voorzien van een hoogwaardige aansluiting op het nationale en internationale spoornet. Tuybens benadrukt de `totaalaanpak’ van deze uitbreiding, waarbij ook aandacht besteed wordt aan de aansluiting op andere vormen van transport.

,,Ik ben ervan overtuigd dat we met het opstarten van deze stopplaats en de bijbehorende aansluiting op het netwerk van De Lijn een volwaardig alternatief bieden aan de pendelaars richting Brussel die momenteel vaak urenlang vast zitten in de file op de E 19'', aldus Tuybens.

Werken

De werken aan de site in Brecht - een stationsplein, een busstation inclusief een dienstgebouw voor De Lijn, een overdekte fietsen- en bromfietsenstalling voor 220 fietsen en 20 bromfietsen, de aanleg van een pendelparking voor 324 wagens, een zogenaamde `kiss & ride-zone’ en een ontsluitingsweg - moeten in de eerste helft van volgend jaar afgerond zijn. Verder zullen ook de treinperrons worden afgewerkt met onder meer een gedeeltelijke overkapping en wordt er een doorgang onder de sporen voorzien.

Virton-Rodange

Woensdag kondigde de staatssecretaris van Overheidsbedrijven ook al aan dat de federale regering geld vrijmaakt om de lijnen 165 (Virton - Rodange) en 167 (Rodange - Athus - Aarlen) opnieuw in gebruik te laten nemen door de NMBS.

Tot slot heeft Tuybens ook een akkoord bereikt om de nodige gelden vrij te maken om een rechtstreekse treindienst op te zetten tussen Luik en Maastricht. De modaliteiten (frequentie, aansluitingen,..) van deze treinverbinding zijn nog onderwerp van gesprek, luidt het in de mededeling van de staatssecretaris.