BRUSSEL - In een toespraak naar aanleiding van de viering van zijn tiende verjaardag als koning van België, bracht koning Albert II hulde aan zijn broer, wijlen koning Boudewijn, en zijn echtgenote Fabiola.
De koning haalde een aantal thema’s aan die zijn broer nauw aan het hart lagen, en zei te hopen dat deze ons verder inspireren. Hij had het onder meer over respect voor het gezin, de waardigheid van iedere persoon, solidariteit, rechtvaardigheid en verdraagzaamheid.

Daarnaast haalde hij nog het belang aan van de eenheid van het federale België, en het belang om samen te leven zonder onze eigenheid op te geven. Het enthousiasme over het succes van onze tennismeisjes Kim Clijsters en Justine Henin beschouwt Albert II als een teken van het Belgische gevoel. ,, Die eenheid in verscheidenheid, waaraan de overgrote meerderheid van onze medeburgers sterk is gehecht, dient ons blijvend te inspireren.’’

Ten slotte herinnerde de koning nog aan de verontwaardiging van koning Boudewijn over de kloof tussen arme en rijke landen. Albert II riep op tot mondialisering van de solidariteit. ,,Laat ons elk initiatief aanmoedigen dat vrede, ontwikkeling en de heropbouw van Centraal-Afrika tot doel heeft, net als de inspanning die in sommige landen wordt gedaan om er de positie van de vrouw te verbeteren.’’