BRUSSEL - Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Evelien Herfkens, heeft forse kritiek op huidig EU-voorzitter België. Zij vindt dat België tijd en energie verspilt door te pleiten voor de zogeheten Tobin-tax, een heffing op internationale kapitaaltransacties.
In een interview met het weekblad European Voice noemt Herfkens deze Tobin-tax een onderwerp waarop toch geen enkele vooruitgang is te boeken, omdat er geen internationale steun voor valt te verwachten. De PvdA-minister ziet liever dat haar Belgische collega Eddy Boutmans werk maakt van de belofte van de vijftien EU-lidstaten om 0,7 procent van het bruto nationaal product uit te trekken voor ontwikkelingssamenwerking.

0,7 procent

Momenteel voldoen alleen Nederland, Luxemburg, Zweden en Denemarken aan dat criterium. Nederland besteedt zelfs 0,8 procent van de totale bruto inkomsten van de nationale economie aan ontwikkelingshulp. ,,Als alle andere lidstaten ons toen hadden gevolgd, was er ook geen wereldwijd gezondheidsfonds nodig geweest.'' Dat fonds zou ziekten als aids moeten bestrijden.

Herfkens ergert zich aan de steeds wisselende prioriteiten van de vijftien lidstaten op ontwikkelingsgebied. ,,Lidstaten zijn een nachtmerrie. Elk EU-voorzitterschap wil zijn nieuwe eigen bal aan de kerstboom van prioriteiten voor ontwikkelingshulp hangen. Dat is echt een slecht idee.''

Ze pleit ervoor dat lidstaten meer met elkaar samenwerken, zoals Nederland nu al een deel van zijn ontwikkelingshulp laat verlopen via Britse programma's voor bepaalde arme landen.