BRUSSEL - VLD-kamerlid Bart Tommelein dient een wetsvoorstel in dat komaf maakt met het decreet van 1830 dat leden van het Nederlandse koningshuis uitsluit van enige macht in België. De bepaling houdt onder meer in dat de kinderen van Filip en Mathilde hun rechten op de troon verliezen indien ze huwen met kinderen van Willem-Alexander en Maxima.

Een anachronisme, meent Tommelein. Het decreet nummer 5 van 24 november 1830 bepaalt dat ,,leden van het stamhuys van Oranje-Nassau voor altyd uyt alle magt of gezag in België uitgesloten zyn''. Tommelein heeft het over een relict uit 1830 dat in het Nationaal Congres tot stand is gekomen in de revolutionaire sfeer van die dagen.

Ondertussen zijn de relaties tussen Nederland en België uitstekend en verantwoordt niks nog het bestaan van dergelijke bepaling, redeneert de Vlaamse liberaal. ,,In het licht van het internationale recht is een wet die slechts van toepassing is op een enkele, met name genoemde familie, bijzonder betwistbaar''.

Volgens sommige rechtsgeleerden heeft het decreet grondwettelijke waarde en kan het dus ook enkel via een herziening van de grondwet afgeschaft worden. Daar is Tommelein het echter niet mee eens. Het gaat volgens hem eerder om een politieke verklaring in de context van de revolutiedagen van 1830. ,,Er kan dan ook geen enkele grondwettelijke waarde aan gegeven worden'', meent de VLD’er.

Tommelein woont dinsdagavond op het paleis van Laken als ondervoorzitter van het Beneluxparlement het staatsbanket bij. Hij gaat wellicht een kopie van zijn wetsvoorstel overhandigen aan de Belgische kroonprins of aan de Nederlandse koningin.