BRUSSEL - VU-voorzitter Fons Borginon heeft na afloop van de partijraad gezegd dat bezinning zich opdringt. Hij heeft Geert Bourgeois gevraagd de zaak eerst te laten bezinken. Borginon wijst erop dat er bij de veertig procent leden van de partijraad die tegen zijn tekst stemden niet alleen tegenstanders van het Lambermont-akkoord zitten.
Volgens Borginon is zaterdag gebleken dat de "middengroep" in de Volksunie wel degelijk bestaat. De essentie van de beslissing van de partijraad is volgens hem dat "we elkaar vertrouwen gegeven hebben". "We zitten niet in een scenario van een kunstmatige consensus", zo luidt het.

ID21

Borginon wijst er ook op dat de beslissing van de partijraad niet gemakkelijk is voor Bert Anciaux, de geestelijke vader van de alliantie met ID21 die hij nu voor een deel zal moeten loslaten. "We willen als partij investeren in het eigen project van de VU", aldus Borginon.

In zijn tekst luidt het dat ID21 veel individualistischer is dan het gemeenschapsdenken van de VU. Bovendien lijkt het - onterecht - of maatschappelijke vernieuwing alleen kan via een nevenstructuur. "Alsof het Vlaams-nationalisme niet progressief en grensverleggend kan zijn".

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig