Tijdens de gemeenteraad in Voeren is het donderdagavond tot enkele incidenten gekomen toen Franstalige raadsleden in het Frans het woord namen.
De gemoederen raakten verhit toen gemeenteraadslid Grégory Happart de microfroon uit de handen nam van gemeenteraadsvoorzitter Anne-Mie Casier. Even ontstond een licht handgemeen tussen raadsleden. De kalmte keerde evenwel snel terug. Twee politieagenten waren aanwezig.

Gedurende een half uur lazen de gemeenteraadsleden van 'Retour aux libertés' uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de kaderconventie voor de bescherming van de nationale minderheden. Intussen was de raadszitting geschorst. Met uitzondering van burgemeester Huub Broers hadden de raadsleden van de meerderheid de zitting verlaten.

De Franstaligen willen zich steeds in hun eigen taal kunnen uitdrukken. Als de zitting wordt hervat, zullen ze de lezing van de teksten hervatten, hebben ze aangekondigd.