Jong VLD merkt op dat vele cruciale bevoegdheden niet in liberale handen zijn', aldus de liberale jongerenafdeling. Ook Spirit heeft zijn twijfels bij de verdeling van de bevoegdheden.
'Dit wordt de regering van de status-quo, of erger nog, van de contra-reformatie'. Op het vlak van de afslanking van de overheid en de overheidsbedrijven heeft CD&V volgens Jong VLD een stevige wurggreep op de regering. Met Inge Vervotte op Ambtenarenzaken vreest Jong VLD dat er op het vlak van minder ambtenaren weinig zal veranderen. En met Etienne Schouppe op Mobiliteit zal het nieuwe beheerscontract voor de NMBS ook niet uitblinken in dienstbaarheid naar de burger, luidt het.

Als we spreken over de voorbereiding van de vergrijzing en het onder controle krijgen van de kosten in de gezondheidszorg, ziet Jong VLD we een sterke PS-greep. 'Met Onkelinx op Sociale Zaken en Arena op Pensioenen is het zeer de vraag of de mensen van dit land de veranderingen krijgen waar zij nood aan hebben en de toekomst wordt voorbereid', aldus nog de jonge liberalen.

Ze wijzen er ook op dat Open VLD over 'het onverzettelijke Non' van Joëlle Milquet zal moeten stappen om de arbeidsmarkt te hervormen. 'Alle cruciale departementen die de welvaart en het welzijn van mensen in dit land moet veiligstellen en waar belangrijke veranderingen moeten worden doorgevoerd, zijn in handen van conservatieve partijen', vindt voorzitter Philippe De Backer: 'Dit wordt de regering van de status-quo, of erger nog van de contra-reformatie'.

Spirit ziet 'onevenwicht' bij verdeling posten

Spirit vindt dat er een 'onevenwicht' is ontstaan nu de Franstalige partijen over vijf staatssecretarissen beschikken en de Vlaamse partijen slechts over twee. 'Dat de N-VA dit zomaar steunt, is volkomen onbegrijpelijk', stellen de linksliberalen.

Spirit wijst erop dat, toen destijds de pariteit binnen de federale regering werd ingevoerd, de Vlamingen, die 60 procent van de bevolking uitmaken, werden ’gesust’ met de mogelijkheid om meer staatssecretarissen aan te duiden. Op die manier konden ze de pariteit compenseren.

'Nu draait men de zaken om. We stellen immers echter vast dat de Franstalige minderheid in dit land deze mogelijkheid ’kaapt’, door meer staatssecretarissen aan te duiden dan de Nederlandstaligen', aldus Spirit