Yves Leterme (CD&V)
Eerste minister


Jo Vandeurzen (CD&V)
Minister van Justitie
Etienne Schouppe (CD&V)
Staatssecretaris van Mobiliteit

Inge Vervotte (CD&V)
Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
Karel De Gucht
(Open VLD)
Minister van Buitenlandse Zaken

Patrick Dewael (Open VLD)
Minister van Binnenlandse Zaken
Annemie Turtelboom (Open VLD)
Asiel en Migratie

Vincent Van Quickenborne (Open VLD):
Minister van Ondernemen en Vereenvoudigen
Joëlle Milquet (CDH)
Minister van Werk en Gelijke Kansen

Melchior Wathelet (CDH)
Staatssecretaris voor Werk en Begroting
Paul Magnette
Marie Arena

Laurette OnkelinxOlivier Chastel
Julie Fernandez Fernandez Staatssecretaris voor Personen met een Handicap Frédéric Laloux
Staatssecretaris voor Armoedebestrijding


Charles Michel

Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Didier Reynders
Vicepremier en
minister voor Financiën en
Institutionele Hervormingen 

Bernard Clerfayt

Staatssecretaris toegevoegd
aan de minister van Financiën

Sabine Laruelle Minister voor Zelfstandigen en Wetenschapsbeleid