De verdeling van de minister- en staatssecretarispostjes verandert het politieke landschap. De regionale regeringen gaan er een beetje anders uitzien.
Marie Arena (PS), momenteel minister-president en minister van Onderwijs in de Franse Gemeenschapsregering, keert terug naar de federale regering. Ze neemt Pensioenen en Maatschappelijke Integratie over van Christian Dupont, die Arena vervangt als minister van Onderwijs.

Rudy Demotte (PS), die momenteel Waals minister-president is, neemt er ook het minister-presidentschap van de Franse gemeenschapsregering bij. Demotte gaat de twee functies dus combineren. Net als in Vlaanderen wil Wallonië op termijn de Franse Gemeenschapsregering en de Waalse Gewestregering laten fusioneren tot één regering.

Nu Etienne Schouppe (CD&V) staatssecretaris van Mobiliteit wordt in de federale regering wordt, heeft CD&V een nieuwe voorzitter nodig. Die eer gaat naar Wouter Beke. Op het partijcongres woendagavond zei Schouppe al dat de procedure voor het kiezen van een nieuwe voorzitter geopend is en dat kandidaten zich kunnen melden. Verwacht wordt dat CD&V ergens rond 15 mei een nieuwe voorzitter kiest.

Carl Devlies (CD&V) verlaat de Senaat en wordt staatssecretaris voor Fraudebestrijding. Wie hem opvolgt in de Senaat is nog niet duidelijk.