BRUSSEL - Ook de PS heeft gisteravond op een congres in Brussel ja gezegd aan deelname aan Leterme I. Van de 350 aanwezige militanten stemden er slechts twee tegen. Vier PS’ers onthielden zich. Toch waren er relatief veel kritische noten te horen.
PS-voorzitter Elio Di Rupo verdedigde het regeerakkoord. 'De enige becijferde maatregelen zijn die over gezondheidszorg en de welvaartsvastheid van de uitkeringen', verklaarde hij.

Di Rupo was niet mals voor de criticasters binnen de partij en de vakbond, die het niet begrepen hebben op de akkoorden over fiscaliteit en werkloosheidsuitkeringen. 'Je zult in het akkoord niets terugvinden over een ’fiscale hervorming’. Er staat enkel iets in over een hoger belastingvrij minimum, over een jobkorting of over een aanpassing van de fiscale barema’s', stelde hij.

Wat de werkloosheidsuitkeringen betreft - die in eerste instantie worden opgetrokken, maar nadien dalen - wees de PS-voorzitter erop dat het voorstel eerst zal worden voorgelegd aan de sociale partners. Aan de ingang van de zaal waar het congres plaatsvond, werden pamfletten verspreid die waarschuwen voor de 'heksenjacht op werklozen'.

Er vielen relatief veel kritische tussenkomsten te noteren. Onder meer vertegenwoordigers van de jongerenafdeling en een vertegenwoordiger van de gepensioneerde PS’ers toonden zich niet echt tevreden met het bereikte akkoord.

De jongsocialisten zeiden het gevoel te hebben 'dat sommigen zich eerder aan de macht vastklampen dan de waarden van de socialistische partij te verdedigen'. Ze staken niet onder stoelen of banken dat ze eerder in het neen-kamp zaten.

'We leven niet meer in een maatschappij waar linksen niet willen praten over de realiteit waarin ze zich bevinden', repliceerde Di Rupo, die pleitte voor een evenwicht tussen realiteit en idealen.