Goede opkomst voor moslimverkiezingen
Foto: belga
BRUSSEL - In totaal 69.500 moslims hadden zich laten registreren om vandaag deel te nemen aan de verkiezingen voor de Moslimraad, het representatieve orgaan van de moslims in België. Uit de 68-koppige raad wordt later een Moslimexecutieve (het uitvoerend orgaan) met 17 leden aangesteld. Volgens de kiescommissie was de opkomst behoorlijk groot. Er deden zich geen incidenten voor.
Op 120 plaatsen in het hele land konden de moslims tussen 9 en 17 uur hun stem uitbrengen. Commissielid Ayse Oz sprak van een mooie opkomst. Precieze cijfers over de opkomst waren er zondagnamiddag nog niet.

Oz had geen weet van incidenten of ordeverstoring en zei dat de moslimverkiezingen in een gemoedelijke sfeer zijn verlopen. De enige problemen hadden volgens haar te maken met de oproepingsbrieven. Sommige mensen kregen geen oproepingsbrief, terwijl anderen een brief kregen om te gaan stemmen op een verkeerde plaats.

De verkiezingen van zondag waren de tweede voor de Moslimraad na die van ’98. Voor de 68 plaatsen in de Moslimraad hadden zich 183 kandidaten gemeld, waarvan 174 kandidaturen ontvankelijk werden verklaard.

De uitslag van de verkiezingen ten vroegste over enkele dagen te verwachten.

Eens de Moslimraad verkozen is, zal ze overgaan tot de aanduiding van een Moslimexecutieve, het officiële overlegorgaan met de overheid. Er gaan stemmen op om de nieuwe executieve in een Nederlandstalige en een Franstalige kamer op te splitsen.

De voorzitter van de huidige Moslimexecutieve, Mohammed Boulif, nam afgelopen week met veel gedruis ontslag en verweet de overheid aan inmenging te doen, een zaak die door Onkelinx in het parlement werd weerlegd. De aftredende executieve erkent de verkiezingen trouwens niet.