WASHINGTON - Na het afleggen van de eed sprak George Bush het volk gedurende een minuut of vijftien toe. In zijn toespraak besteedde hij opmerkelijk weinig aandacht aan het overbruggen van de enorme kloof die er in politiek Amerika is geslagen door de tumultueus verlopen verkiezingen.
In plaats daarvan concentreerde hij zich op de grote verschillen tussen de omstandigheden waarin mensen leven. ,,Terwijl veel van onze mensen het goed hebben, twijfelen anderen aan de beloftes - zelfs rechtvaardigheid - van ons eigen land. De ambities van van sommige Amerikanen worden ingeperkt door falende scholen, verborgen vooroordelen en de omstandigheden waaronder ze geboren worden. Soms lopen de verschillen zo hoog op dat het lijkt of we een continent delen maar geen land'', aldus Bush die beloofde hard te zullen werken om het land te verenigen.

Bush sprak voornamelijk over brede patriottische thema's en herhaalde in het kort een aantal speerpunten van zijn politieke agenda.

,,Samen zullen we de scholen in Amerika heroveren, voordat onwetenheid en apathie nog meer levens eisen. We zullen de sociale zekerheid en het systeem van algemene ziektekostenverzekeringen hervormen. We zullen de belastingen verlagen om het momentum van de economie te herstellen en de inzet en ondernemingsgezindheid van werkende Amerikanen te belonen. We zullen onze defensie versterken'', aldus Bush in zijn inaugurele rede.