AMSTERDAM - Volgens de weer- en ijsdeskundigen had het morgen gekund: een kortebaanwedstrijd op de bevroren Keizersgracht in de Nederlandse hoofdstad. Maar dan hadden rondvaartboten het ijs afgelopen week niet aan diggelen moeten varen. De fractie van de links-liberalen van D66 in de gemeenteraad zit deze verstoring van de ijspret hoog en kaart de zaak aan bij het college van burgemeester en wethouders.
Al drie keer (1979, 1996 en 1997) kwamen de D66'ers in de gemeenteraad met een ijsnota. Doel was bij een aanhoudende vorstperiode eerder tot een vaarverbod over te gaan, ten einde het schaatsen op de grachten mogelijk te maken. Sinds 11 januari vriest het elke nacht in Amsterdam, maar de rondvaartboten varen nog altijd hun rondjes, ondanks beloften van het college om bij vorst eerder in te grijpen.

D66 spreekt het college nu nogmaals aan op het verstoren van de ijspret. De partij wil al in een vroeg stadium van een vorstperiode een vaarverbod voor (een deel van) de grachten, ook als de duur van de vorstperiode nog niet te overzien is. De laatste kortebaanwedstrijd op de Keizersgracht was in 1997.