NIJVEL - Bouchaïb Moqadem, de man van Geneviève Lhermitte, en dokter Schaar hebben verklaard dat ze gebroken zijn. De verdediging van Lhermitte zegt intussen 'perplex te staan'. Het assisenproces heeft volgens de advocaten geen enkele duidelijkheid gebracht over de motieven van hun cliënt.
Bouchaïb Moqadem vindt dat de jury zich goed van zijn taak heeft gekweten, maar verklaart een gebroken man te zijn.

Dokter Michel Schaar zei dat hij een hoge straf verwacht had toen de ontoerekeningsvatbaarheid werd afgewezen, maar levenslang vindt hij erg streng. Daarna verklaarde hij in tranen dat niet enkel het proces was afgelopen, maar ook zijn leven. 'We gaan proberen te overleven', aldus de dokter.

Xavier Magnée, advocaat van Lhermitte, verklaarde dat zijn cliënte de straf op dezelfde manier opnam als wanneer ze 15 of 20 jaar zou hebben gekregen. 'Haar echte straf is dat ze haar kinderen kwijt is', aldus Magnée. De advocaat staat naar eigen zeggen wel perplex dat de jury de zwaarste straf uitsprak zonder het motief te kennen.