Yves Leterme vecht voor zijn overleven. De regering discussieerde gisteravond tot 23 uur over de aanklacht dat het gerecht in het dossier-Fortis op een ontoelaatbare manier onder druk werd gezet. Straks om 9.15 uur komt het kernkabinet opnieuw samen.
Het leek er gisteravond op dat premier Yves Leterme (CD&V) en vicepremier Didier Reynders (MR) steun zochten bij elkaar om toch maar te kunnen aanblijven. Eerder op de avond toonde minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V) zich bereid om de eer aan zichzelf te houden, maar dat ging niet door. Bij het ter perse gaan circuleerden alvast de gekste scenario's: een ontslag met onmiddellijke verkiezingen, gezamenlijke Vlaamse en federale verkiezingen in juni volgend jaar of een onmiddellijke doorstart van de regering met nieuwe mensen.

Intussen bleef de premier erbij dat hem weinig te verwijten valt. Hij beschouwde zichzelf als het slachtoffer van een 'guerre des juges'. Leterme verwees daarvoor naar een rapport van het hof van beroep. Dat rapport zou in tegenspraak zijn met de kijk van Cassatie. Het hoogste rechtsorgaan sprak eerder op de dag van 'ontoelaatbare druk' vanwege de regering op de magistratuur in de zaak-Fortis. Een volledig rapport van Cassatie moet vandaag meer duidelijkheid brengen. Dat kan het lot van Yves Leterme en zijn regering definitief bezegelen.

De brief van Cassatie stond alvast haaks op de bewering van Leterme dat er weliswaar contacten waren tussen zijn regering en de magistratuur, maar geen beïnvloeding. Het schrijven, dat gisteren door kamervoorzitter Herman Van Rompuy (CD&V) werd vrijgegeven aan het begin van de plenaire vergadering, sloeg daarom in als een bom. Het ongeloof over deze brute inbreuk op de scheiding der machten was groot. De regering trok zich terug voor een crisisvergadering die de hele avond aansleepte.

Als de regering-Leterme het rapport van Cassatie vandaag niet fatsoenlijk kan weerleggen, lijkt het over en out voor het kabinet. Het onderhoud dat de voorzitter van het Hof van Cassatie gisteren met Van Rompuy heeft gehad en waarvan de krijtlijnen uitlekten op Belga, belooft alvast niet veel goeds. Volgens Ghislain Londers was de regering twee dagen voor de uitspraak op de hoogte van de teneur ervan. Dat zette de advocaten van de regering aan tot het verzinnen van vertragingsmanoeuvres. Cassatie spreekt ook over een inbreuk tegen het beroepsgeheim.