Wie wordt minister?
De interimregering staat in de stellingen, de partijen zijn bekend, de meeste namen ook. Het is vooral nog wachten op de kandidaat-ministers van PS om het plaatje rond te krijgen.
In de interimregering zijn veertien postjes te verdelen. Zeven daarvan voor de Vlamingen, zeven voor de Franstaligen. Daarvan krijgt CD&V met vier stuks de grootste brok toegeschoven. Open VLD, MR en PS krijgen elk drie ministers, CDH moet zich met eentje tevreden stellen.

Dat Guy Verhofstadt een eventuele interimregering zou leiden, was al enkele dagen duidelijk. Maar ook bij CD&V, Open VLD, MR en CDH is er nog weinig twijfel over wie welke post zal bekleden. Enkel bij PS is het nog speculeren.

Zware posten voor PS

Bij PS is het nog speculeren over de namen. Laurette Onkelinx lijkt een zekerheid. Zij zou het zware departement van Sociale Zekerheid onder haar hoede krijgen. Verder vielen al de namen van Christian Dupont en Didier Donfut.

Wat wel zeker lijkt te zijn is dat PS de niet onbelangrijke bevoegdheid van klimaat krijgt. Binnen die portefeuille vallen ook Mobiliteit en Leefmilieu. Wie die post op zijn naam mag schrijven, is nog niet duidelijk.

Ook André Flahaut werd genoemd als kandidaat-minister, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat de voormalige minister van Defensie opnieuw in een regering zou stappen. Michel Daerden, huidig vicepremier in de Waalse regering en in de Franse Gemeenschapsregering - werd eveneens kort genoemd, maar ook hij zal waarschijnlijk naast een ministerpost grijpen.

Weinig verrassingen

De kandidaat-ministers van de christen-democraten zijn weinig verrassend. Yves Leterme wordt dan vicepremier en krijgt ook de portefeuilles Institutionele Hervormingen en Begroting. Jo Vandeurzen, Inge Vervotte en Pieter De Crem zijn . De Crem krijgt naar alle waarschijnlijkheid Defensie toegewezen. Jo Vandeurzen komt op Justitie en Inge Vervotte wordt bevoegd voor Overheidsbedrijven.

Bij Open VLD liggen de namen ook al vast: Verhofstadt als premier, Patrick Dewael als vicepremier en als derde minister Karel De Gucht. Patrick Dewael zou minister van Binnenlandse Zaken kunnen blijven en ook Karel De Gucht zou zijn post van Buitenlandse Zaken mogen behouden.

Bij de MR zijn Didier Reynders (vicepremier), Sabine Laruelle en Charles Michel de certitudes. Reynders blijft minister van Financiën en ook Laruelle zou haar huidige post van Middenstand en Landbouw behouden. Voor Michel is Ontwikkelingssamenwerking weggelegd.

CDH vaardigt vakbondsman Josly Piette af. Met de belofte dat hij minister zou worden, kon CDH vannacht over de streep getrokken worden om toch toe te treden tot een regering. Piette wordt in de interimregering minister van Werk.