In de vondelingenschuif van de Antwerpse vzw Moeders voor Moeders in Borgerhout is zaterdag een baby aangetroffen. Het ging om een jongetje van vijf à zes dagen oud. Het kind kreeg intussen de naam Thomas Nicolaas De Kleine. OCMW-voorzitster Monica De Coninck is volgens de gangbare procedures aangesteld als voogd.
De baby werd zaterdag om 11.45 uur in de vondelingenschuif gelegd. Het is de eerste keer dat gebruik gemaakt wordt van de schuif, die eind september 2000 in gebruik werd genomen.

Via een alarmsysteem werden medewerkers van Moeders voor Moeders verwittigd, zodat het jongetje al na vijf minuten uit de schuif werd gehaald. Het kindje verkeerde in goede gezondheid, had geen honger, was gewassen en droeg nieuwe kleertjes.

De baby bracht het weekend door bij vrijwilligers van de vzw. Enkele medewerkster van Moeders voor Moeders beslisten het kindje Thomas Nicolaas te noemen. OCMW-voorzitster Monica De Coninck, die volgens de gangbare procedures is aangesteld als voogd, koos de familienaam: De Kleine. 'Zo noemen we alle vondelingetjes die in Antwerpen worden gevonden', aldus De Coninck.

Maandag werd Thomas overgebracht naar het Antwerpse kinderhome Good Engels. Daar werd hij bezocht door zijn voogd. 'Thomas wordt hier nu vier à zes weken opgevangen. Ondertussen wordt een pleeggezin gezocht. Als de echte ouders niet opduiken of het kindje niet terugwillen, kan dat pleeggezin de jongen adopteren', aldus De Coninck.

Het is de eerste keer dat er een baby'tje in de vondelingenschuif wordt gelegd, maar de medewerksters van Moeders voor Moeders vinden dat de schuif met dit voorval zijn nut bewezen heeft.

Zij vragen nogmaals dat het telefoonnummer van de vzw opgenomen zou worden in de lijst van noodnummers. 'We hebben moeite om de vondelingenschuif bekend en bespreekbaar te maken', luidt het. 'Als we door zo'n vondelingenschuif kunnen voorkomen dat er kinderen sterven, moet daarover gepraat worden', zo verklaarde De Coninck nog.

Parket concentreert zich op zoektocht naar ouders

‘Ons onderzoek spitst zich toe op het traceren van de ouders die het kindje te vondeling hebben gelegd’, beklemtoont de Antwerpse parketwoordvoerster Dominique Reyniers.

Bij de inhuldiging van de schuif, in 2000, heette het nochtans dat Moeders voor Moeders zich schuldig maakte aan mededaderschap.