Ziekenhuizen hebben vaccins tegen Mexicaanse griep
Foto: ronamd bakker
De levering van vaccins tegen de A/H1N1-griep aan alle Belgische ziekenhuizen werd maandag afgerond. Dat heeft het Interministerieel Commissariaat Influenza laten weten.
Het gaat over 224.500 dossisen die gebruikt zullen worden om het personeel van alle ziekenhuizen te vaccineren. Ook de studenten die tijdens dit academiejaar een stage lopen in een ziekenhuis, krijgen de kans zich te laten vaccineren.

De vaccinatie van het ziekenhuispersoneel gebeurt op vrijwillige basis en heeft tot doel de beschikbaarheid van het gezondheidszorgsysteem te garanderen tijdens een pandemie en te voorkomen dat besmette professionelen het virus zouden overdragen op al verzwakte patiënten.

Ook aan de huisartsenkringen werd gevraagd om hun bestellingen van vaccins door te geven en een vaccinatiemoment voor hun leden te organiseren.

Achtenveertig van de honderdachtenveertig huisartsenkringen bestelden al vaccins. De levering van deze vaccins zal nog deze week gebeuren, aldus het Commissariaat.

Huisartsen krijgen als prioritaire groep de kans zich te laten vaccineren omdat zij door hun veelvuldige contacten met patiënten een verhoogd risico op besmetting lopen. Bovendien zullen zij een belangrijke rol vervullen bij het vaccineren van de andere doelgroepen in de tweede fase van de vaccinatiecampagne.

Huisartsen van wie de kring geen vaccinatiemoment wenst te organiseren, krijgen de kans om hun vaccin af te halen bij een plaatselijke apotheek tijdens de tweede fase van de vaccinatiecampagne begin november.

Vanaf dan worden de overige professionelen in de gezondheidszorg gevaccineerd, de personen die behoren tot een medische risicogroep, de zwangere vrouwen in het tweede en derde trimester van de zwangerschap, de ouders met kinderen jonger dan 6 maanden en het onderwijzend personeel en de medewerkers uit de kinderopvang.