Deskundigen voorspellen globaal een tweemaal zo snelle stijging van de zeespiegel als enkele jaren geleden. Shanghai, Amsterdam, Londen, Miami, New Orleans, Mumbai, Caïro en Tokio zijn steden die heel kwetsbaar zijn voor een zeespiegelstijging.
De schattingen variëren. Maar Stefan Rahmstorf, verbonden aan het gezaghebbende Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, verwacht voor deze eeuw een stijging van een meter en over de komende drie eeuwen een stijging tot vijf meter.

Chinese steden behoren tot de grootste en meest bedreigde. In de delta van de Yangtze wonen ongeveer tachtig miljoen mensen. Hun snelle groei in gigantische, industriële en financiële scheepvaartcentra schept in combinatie met de verwachte zeespiegelstijging een macaber rampenscenario.

De planologen lijken de problemen grotendeels te negeren. Er bestaan uitvoerige plannen voor nieuwe havens, bruggen, vliegvelden, industriegebieden -alle in het bedreigde kustgebied. Shanghai overweegt de aanleg van nog hogere dijken, zoals bij Londen, Venetië en Amsterdam. Maar hoe serieus die plannen zijn is moeilijk vast te stellen.

De VN-klimaatconferentie van 7 tot 18 december in Kopenhagen moet een nieuw bindend verdrag opleveren over de reductie van broeikasgassen, een opvolger voor het Kyotoprotocol dat in 2013 afloopt.