Verdediging vraagt zes maanden uitstel op KB Lux-proces
Foto: photonews

Op het KB Lux-proces heeft de verdediging van Damien Wigny en Etienne Verwilghen gevraagd om het proces onmiddellijk uit te stellen en dat met minstens zes maanden.

Reden daarvoor is dat één van de politiemensen die het onderzoek voerde, door onderzoeksrechter Lugenz in verdenking werd gesteld voor valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken en vernietiging van onderzoeksstukken. Dinsdag of donderdag zou onderzoeksrechter Lugenz zelf verhoord worden als getuige.

Het onderzoek van onderzoeksrechter Lugenz heeft drie speurders van de Brusselse federale gerechtelijke politie in het vizier en gaat over de manier waarop klantengegevens van de KB Lux in handen van het gerecht terechtkwamen.

Die klantengegevens werden door ontslagen en misnoegde KB Lux-medewerkers gestolen en sinds het begin van het onderzoek werpt de verdediging op dat het gerecht daar op onwettige manier de hand op legde. Het is bekend dat de speurders de documenten in handen kregen van Jean-Pierre Leurquin, een informant die op de zwarte lijst van de gerechtelijke politie stond. Leurquin stond in contact met enkele van de werknemers die de documenten gestolen hadden om KB Lux te chanteren.

Scenario's

De speurders zouden achteraf verschillende scenario’s uitgedokterd hebben die moesten aantonen dat het bewijsmateriaal rechtmatig verkregen was. Volgens een eerste scenario werden de documenten tijdens een in scène gezette huiszoeking bij Leurquin 'toevallig' gevonden. In een tweede scenario overhandigde Leurquin de documenten spontaan tijdens een ondervraging over een niet-verwante klacht.

Het eerste scenario, van de huiszoeking, zou nadien begraven zijn en daarbij zou het proces-verbaal van de huiszoeking verdwenen zijn. Van het tweede, 'officiële', scenario bestaat wel een proces-verbaal.

Onderzoeksrechter Lugenz voert sinds 2004 een gerechtelijk onderzoek over die feiten en heeft daarin dus een speurder in verdenking gesteld. De verdediging op het KB Lux-proces vraagt daarom dat het proces met zes maanden zou uitgesteld worden tot dat onderzoek is afgerond. Het openbaar ministerie verzet zich daartegen.

De rechtbank heeft die vraag in overweging genomen maar zal ze nog niet beantwoorden. De voorzitter wil wachten tot onderzoeksrechter Lugenz als getuige verhoord is. Dat zou dinsdag of donderdag gebeuren.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig