BRUSSEL - Agalev legt zich niet zomaar neer bij de wapenleveringen aan Nepal, maar is verheugd over de overeengekomen verstrenging van de wapenexportwet. Dat staat in de motie die zaterdag door een ruime meerderheid werd goedgekeurd op het partijcongres. ,,We laten ons niet door Michel uit de regering pesten'', herhaalde kamerfractieleider Joos Wauters de stelling die heel wat militanten vooraf naar voren brachten.
Het congres was oorspronkelijk bijeengeroepen om een tiental boegbeelden van de partij toe te laten om kandidaat te zijn bij de verkiezingen van 15 juni en de krijtlijnen voor het verkiezingsprogramma uit te tekenen. Maar de aanhoudende heisa rond de wapenleveringen aan Nepal besliste daar ander over.

Misplaatst

Tijdens de besloten voormiddagzitting van het congres werd een stevig robbertje gediscussieerd over het thema en namiddag schaarde een ruime meerderheid - er waren een kleine tien tegenstemmen op een vierhonderd aanwezigen - zich achter een motie die stelt dat de mededeling van minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel, dat de wapenleveringen gewoon doorgaan, ,,geheel misplaatst'' is. Agalev vindt dat als de omstandigheden in Nepal blijven wat ze nu zijn, de voorwaarden voor een levering niet vervuld zijn. De kamerfractie zal minister Michel confronteren met artikel 7 van de wet na evaluatie van het rapport van observatiemissie en andere relevante rapporten zoals dat van Amnesty International. Artikel 7 bepaalt dat de bevoegde minister de wapenleveringen kan opschorten als nieuwe elementen in het dossier zijn.

De groenen zijn voorts tevreden met het voorstel tot verstrenging van de wapenexportwet dat de uitvoercriteria verstrengt en de parlementaire controle verbetert. De wet moet voor Agalev nog dit jaar door het parlement goedgekeurd worden. Ten slotte blijft Agalev haar positie in de regering gebruiken om het wapenleveringsbeleid op te volgen en de leveringsvoorwaarden te verstrengen.

Kamerfractieleider Joos Wauters kondigde voorts aan dat de fractie in de Kamer een wetsvoorstel zal indienen waardoor het onmogelijk wordt dat de Delcrederedienst nog wapenleveringen aan ontwikkelingslanden verzekert. Mogelijk zou dit zelfs kunnen via amendering van de programmawet. Hij zei nog dat het thema ook nog eens goed doorgepraat zal worden met de SP.A.

Tijdens het congres kregen de kopstukken van de partij met een ruime tweederde meerderdheid de toestemming om aan de volgende verkiezingen deel te nemen. Naast politiek secretaris Jos Geysels, gaat het om de regeringsleden Eddy Boutmans, Jef Tavernier, Mieke Vogels en Vera Dua, oud-minister Magda Aelvoet en de parlementsleden Joos Wauters, Frans Lozie en Lode Vanoost.