'The Jewel of Medina', een roman over een van de echtgenotes van de profeet Mohammed, zorgt voor controverse. Eerst liet de Amerikaanse uitgever Random House weten af te zien van de publicatie en vervolgens werd het boek uit de handel genomen in Servië. 'Censuur uit angst', vindt schrijver Salman Rushdie.
Schrijfster Sherry Jones zal de komende dagen bekendmaken welke landen de rechten op het boek hebben gekocht.

Random House moest het boek midden augustus publiceren, maar zag af van publicatie op basis van advies van islamexperts. Volgens hen zou de roman sommige moslims tegen de borst kunnen stoten en aanleiding kunnen geven tot gewelddaden van radicale minderheden. Onder meer Denise Spellberg, islam-expert van de universiteit in Texas, noemde het boek 'softporno' en waarschuwde de uitgever voor publicatie.

'Het is een oorlogsverklaring aan de islam en bovendien heeft de auteur slecht opzoekingswerk verricht', aldus Spellberg.

Nadat het contract met Random House was verbroken, kreeg de Servische uitgever Beobook de wereldprimeur. Toch werd de roman in Servië al snel uit de rekken gehaald na protest van de plaatselijke moslimgemeenschap. De uitgever bood bovendien zijn excuses aan.

De Britse schrijver Salman Rushdie, die zelf ooit werd bedreigd omwille van zijn roman 'de Duivelsverzen', spreekt in een reactie van 'censuur uit angst' en ook de Deense cartoonist Kurt Westergaard, bedreigd omwille van zijn cartoon van de profeet Mohammed in de krant Jyllands-Posten, vindt de hele zaak 'triest'. 'De fanatici hebben gewonnen', zegt hij.

Het boek vertelt het verhaal van Aisha, de jongste vrouw van Mohammed, die als kind met hem in het huwelijk trad en bekend staat als de 'favoriete vrouw' van de profeet. Jones wilde met het boek naar eigen zeggen 'mensen en culturen samenbrengen, niet verdelen'. De schrijfster ziet zichzelf als een bruggenbouwer tussen culturen. Ze heeft nog geen bedreigingen ontvangen.