Open VLD deelt de bekommernis van Etienne Schouppe (CD&V) om onze wegen en autosnelwegen verkeersveiliger te maken, maar vraagt een stevig onderbouwd en globaal voorstel van de staatssecretaris voor Mobiliteit, 'in plaats van losse ideetjes'. Dat stelt kamerlid en mobiliteitsexpert Guido De Padt in een reactie op de voorstellen van Schouppe.
De staatssecretaris laat dinsdag in een kranteninterview weten dat hij de snelheidslimiet op autosnelwegen wil verlagen tot 110 km per uur bij slechte weersomstandigheden.

Hij acht deze maatregel nodig om het aantal verkeersdoden te verminderen. 'Het aantal verkeersdoden moet verder naar omlaag. Maar we verwachten van de staatssecretaris een grondig en globaal voorstel, in plaats van enkele losse ideetjes die op geen enkele manier zijn doorgepraat binnen de regering', zegt De Padt.

Open VLD vraagt een grondig debat over verkeersveiligheid, waarin alle aspecten aan bod komen. Meer verkeersveiligheid betekent ook dat je werk maakt van beter aangepaste en variabele snelheidslimieten via goede signalisatie of dat je werk maakt van veel betere en veiligere weginfrastructuur, meent De Padt.

Hij dringt erop aan dat ernstig werk gemaakt wordt van een grondige analyse van de verkeersongevallen. 'Onlangs bleek dat het BIVV in feite het reeds lang aangekondigde BART-project (Belgian Accident Research Team) nog moet opstarten. Het is droevig vast te stellen dat er zoveel uitspraken gebeuren over verkeersveiligheid, terwijl het in ons land nog mangelt aan degelijk onderzoek naar ongevallenomstandigheden', stelt Guido De Padt nog.