De Belgische loonhandicap neemt toe. Dat blijkt uit cijfers van de Oeso over de loonkosten per eenheid product. In België stijgen die kosten beduidend sneller dan in de drie belangrijkste buurlanden. Daardoor wordt de wettelijk opgelegde loonnorm geschonden, schrijven De Tijd en De Morgen.
De cijfers verrassen de werkgevers niet, maar ze reageren gematigd. Dit najaar moeten de sociale partners voor het interprofessioneel akkoord onderhandelen over de maximale loonsverhogingen in 2009-2010.