BRUSSEL - Bij Open VLD wacht men op een initiatief en voorstellen van formateur Yves Leterme, zo werd vernomen bij de woordvoerder van partijvoorzitter Bart Somers. Hij voegt er aan toe dat de Vlaamse liberalen bereid zijn constructief mee te werken in het zoeken naar oplossingen.