BRUSSEL - De prijs van de tomaten zakte gisteren, als gevolg van het overaanbod op de groentenveilingen, flink terug. Telers kregen voor hun vleestomaten amper 13 eurocent per kilo, voor een kilo trostomaten was dat amper eurocent. ,,De prijs is bij mijn weten nog nooit zo laag geweest en er dreigen rampzalige gevolgen voor de telers. Temeer daar deze de voorbije jaren, toen de zaken nog goed gingen, gigantische investeringen hebben gedaan. Zij zitten nu met heel wat afbetalingen, maar geen inkomsten", klaagt Jos Vanwezer, van het Verbond van Belgische Tuinbouwtelers (VBT).
,,Momenteel zitten we aan een middenprijs van 8 eurocent per kilo tomaten, een combinatie van de gemiddelde verkoopprijs van de tomaten van 13 cent en een interventieprijs van 4 cent'', aldus Vanwezer. ,,Andere groententelers hebben het evenmin makkelijk. Zo haalt een slateler voor zijn eikebladsla nog slechts één tiende van de normale prijs.''

Overaanbod, dure euro en Franse druk

Er zijn volgens de VBT verschillende oorzaken voor die lage prijzen. ,,Eerst en vooral is er dit jaar een enorm overaanbod, waardoor de markt in elkaar is geklapt. Door het mooie weer was de oogst namelijk uitzonderlijk goed en de tomaten van erg goede kwaliteit, maar als het aanbod groter is dan de vraag, duikt de prijs sowieso naar beneden'', zegt Vanwezer. ,,Mensen eten ook nog te weinig fruit en groeten." Een andere oorzaak is de uitbreiding van de Europese Unie: daardoor komen er op de belangrijke Duitse exportmarkt ook goedkope Poolse tomaten terecht. Bovendien bemoeilijkt de dure euro de export naar de Verenigde Staten. ,,Ten slotte hebben de Franse telers de Franse distributeurs sterk onder druk gezet om enkel tomaten van Franse telers aan te bieden. Daardoor zagen heel wat Belgische telers hun bestellingen vanuit Frankrijk geannuleerd", aldus Jos Vanwezer. De organisatie van tuinbouwtelers vreest dan ook dat heel wat bedrijven over de kop zullen gaan. Zeker als er nog een tweede rampjaar zou volgen. 

Intussen heeft Vlaams minister-president en minister van Landbouw Yves Leterme naar aanleiding van berichten over mogelijke prijsafspraken tussen Franse producenten en handelaars en het hanteren van bodemprijzen voor Franse tomaten op de Franse markt de opdracht gegeven aan de Vlaamse landbouwattaché in Parijs om de preciese toedracht van de afspraken te bepalen. Vooral de mogelijke strijdigheid van deze afspraken met de Europese regels inzake vrije handel moet worden nagegaan. Op basis van het verslag van de landbouwattaché in Parijs wil Leterme nagaan of er stappen kunnen gezet worden tegen de mogelijke afscherming door Frankrijk van de eigen tomatenmarkt ten nadele van de Vlaamse tomatenkwekers.