Het sociaal plan voor de afvloeiing van 1.681 arbeiders bij Opel in Antwerpen is nog steeds niet rond. De vakbonden willen eerst nog weten wat de arbeiders die vrijwillig vertrekken, netto overhouden van hun ontslagvergoedingen. De arbeiders hebben wel een verbetering van de brugpensioenberekening uit de brand gesleept.
De berekening van de brugpensioenregeling is verschillend voor arbeiders en bedienden. Bij de arbeiders wordt het brugpensioen berekend op basis van het laatste nettoloon, bij de bedienden op basis van het hele jaarloon en dus inclusief premies en vakantiegeld.

'Uit onze berekeningen bleek dat de bedienden toch wel ietsje beter af waren dan de arbeiders. We hebben voor de arbeiders een aanpassing verkregen, zodat we nu dezelfde regeling hebben. Het enige verschil ligt nu nog bij de aanslagvoet op fiscaal gebied', zegt Rudi Kennes van het ABVV.

Hoewel het heikele punt van de brugpensioenregeling bezworen lijkt, kon het sociaal plan nog niet goedgekeurd worden. 'Het personeel vraagt zich af hoeveel ze van hun gouden handdruk gaan overhouden. We willen dat per looncategorie berekend wordt hoeveel er netto van overblijft', aldus Rudi Kennes.

Maandag wordt het overleg daaromtrent voortgezet. De vakbonden hopen dat het sociaal plan tegen volgende week vrijdag ondertekend kan worden.