Een op de tien Belgen werkt in een ander gewest; één op de vijf in een andere provincie. Dat blijkt uit de Enquête naar de Arbeidskrachten uit 2006 van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie.
Ruim 11 procent van de Belgen, of 466.500 werkenden, is aan de slag buiten zijn gewest.

Driekwart van de forensen, 229.500 Vlamingen en 126.500 Walen, pendelt naar Brussel.

De grootste mobiliteitsstromen gaan vanuit Vlaanderen en Wallonië naar Brussel. De helft van de mensen die in Brussel werken, zijn pendelaars uit een ander gewest, luidt het.

Niettemin zijn de Brusselaars, relatief gezien, toch het meest mobiel. 'Van de Brusselaars werkt 14,5 procent in een ander gewest dan waar hij/zij woont. Bij de Walen gaat het om 13,3 procent, tegenover 9,7 procent van alle Vlamingen', staat in het rapport.

Pendelen tussen het Waals en Vlaams gewest blijft vrij beperkt. 36.000 Waalse werknemers gaan voor hun job naar het Vlaams Gewest, terwijl 21.500 Vlamingen in omgekeerde richting pendelen.