De paarse regering heeft haar tweehonderdste en voorlopig laatste ministerraad gehouden. Er worden werkgroepen opgericht om de begroting in het oog te houden.
Het is voorlopig de laatste ministerraad, al is het zeker niet onmogelijk dat Verhofstadt II nog eens samenkomt indien de regeringsonderhandelingen lang aanslepen. Aangezien de regering ontslagnemend is en dus enkel nog de lopende zaken mag afhandelen, stonden op de ministerraad in de ambtswoning van de premier geen belangrijke punten op de agenda.

De belangrijkste beslissing is het in het leven roepen van werkgroepen die de evolutie van de begroting in het oog moeten houden. Bedoeling is dat de aftredende regering, indien de regeringsonderhandelingen lang aanslepen, bewarende maatregelen neemt om te vermijden dat de begroting 2007 in het rood eindigt. Aangezien het om de uitvoering van de begroting gaat, mag de aftredende regering dergelijke beslissingen nog nemen, aldus de woordvoerder van de premier.

Verhofstadt II hield 37 ministerraden meer dan de eerste regering Verhofstadt, die er 163 deed. Dat heeft te maken met de invoering in 2003 van het systeem van elektronische ministerraden.