Stekelbees, een vzw die actief is op het gebied van kinderopvang voor bedrijven, pleit voor een betere fiscale regeling voor bedrijven. Veel werkende ouders worden tijdens de vakantie immers vaak geconfronteerd met een nijpend tekort aan kinderopvang. Ouders die geen opvang vinden voor hun kinderen willen vakantie nemen, zodat er een tekort aan personeel ontstaat.
Sommige bedrijven zoeken daarom zelf naar oplossingen. Een van de mogelijkheden is het uitbesteden van de kinderopvang aan een professionele organisatie. Zo biedt de Landelijke Kinderopvang onder de naam Stekelbees al zes jaar kinderopvang aan voor bedrijven. Stekelbees organiseert tijdens de zomervakantie opvang voor kinderen van werknemers van onder meer KBC, Alcatel-Lucent, UZ Gasthuisberg Leuven en de Zoo.

'Wij bieden bedrijven een service van A tot Z aan, afhankelijk van de behoeften van hun werknemers. Wij zoeken de locatie en de monitoren, zorgen voor hun vorming en opleiding, regelen het vervoer van de kinderen, de uitstappen en de maaltijden', zegt Nik Vangool, diensthoofd productontwikkeling van Stekelbees.

KBC was een van de eerste bedrijven die met Stekelbees in 2002 in zee ging. 'Het initiatief is een groot succes. Wij kunnen onze werknemers opvang aanbieden in Antwerpen, Leuven, Brussel en Mechelen. Sinds de start werden in totaal zo’n 3.300 kinderen opgevangen. Het totaal aantal opvangdagen bedroeg maar liefst 26.361', zegt Ann Bulens, coördinator mobiliteit en personeelsvoordelen KBC.

De ouders betalen een bijdrage voor deze service, maar het grootste deel van de kosten wordt gedragen door de bedrijven zelf. Zo betaalt KBC 25 euro per dag en per kind, de ouders 12 euro. 'De kosten voor de bedrijven zijn aanzienlijk. Zij kunnen echter alleen maar bepaalde uitgaven voor de opvang van kinderen tussen 0 en 3 jaar fiscaal aftrekken. Voor andere kinderopvanginitiatieven en de opvang voor kinderen van 3 tot 12 jaar wordt geen regeling voorzien, wat sommige bedrijven afschrikt om kinderopvang te organiseren', zegt Nik Vangool.

Stekelbees pleit dan ook voor een betere fiscale regeling voor bedrijven. Onder impuls van Landelijke Kinderopvang werd er een wetsvoorstel ingediend door de kamerleden Hendrik Bogaert en Carl Devlies waarin geijverd wordt voor een aanpassing van de wettelijke regeling.

'Wij willen de maatregel verruimd zien tot alle projecten die door een Kind en Gezin erkende instelling worden georganiseerd. Ook de opvang van kinderen van drie tot twaalf jaar moet fiscaal aftrekbaar worden. We pleiten tot slot ook voor een verhoogde aftrek. Bedrijven zouden 120 procent van de gemaakte kosten moeten mogen aftrekken. We hopen dat de nieuwe minister voor Financiën daarvoor zal opstaan', besluit Nik Vangool.