Van de groepen die het traditioneel moeilijk hebben op de arbeidsmarkt, hebben de -25-jarigen in 2006 het meest kunnen profiteren van de gunstige conjunctuur.
Het aantal jonge werkzoekenden daalde vorig jaar met 30 procent. Voor het eerst in jaren maakt de groep minder dan 20 procent van alle werkzoekenden uit. Dat meldt VDAB in zijn brochure 'Wegwijs op de Vlaamse arbeidsmarkt'.

De globale Vlaamse werkloosheid daalde vorig jaar met 16 procent tot 194.596 niet-werkende werkzoekenden.

De groep Magrebijnen en Turken (-16 procent) profiteerden in even grote mate als de autochtonen, zegt Kris De Graes van de VDAB.

De langdurig werklozen (-13 procent) en de laaggeschoolden (-15 procent) bleven onder het gemiddelde. Hun aandeel in de totale werklooshied schommelt telkens rond de 50 procent.

Het arrondissement Tielt scoort duidelijk het best. Het heeft de laagste werkloosheidsgraad van Vlaanderen (3,8 procent). Het arrondissement Antwerpen heeft de grootste werkloosheid (9,4 procent).