UR Namen heeft de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) donderdagochtend officieel meegedeeld dat het weigert mee te werken aan een procedure voor het Arbitragehof voor de Sport. Het is niet uitgesloten dat de competitiestart - voorzien op 15 augustus - door deze zaak wordt uitgesteld.
De KBVB had dat begin deze week voorgesteld om uit de impasse te raken na het kort geding dat derdeklasser UR Namen had aangespannen om een plaatsje in de tweede klasse af te dwingen, en dit ten nadele van Verbroedering Geel.

De rechtbank in kort geding van Namen schortte maandag de beslissing van de KBVB om Geel een licentie voor tweede klasse toe te kennen op. Dinsdag deelde de KBVB mee dat het niet in beroep wilden gaan tegen dat vonnis, maar dat het de zaak voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport wilde brengen. De beslissing van dat hof is definitief, beroep is niet mogelijk. Beide clubs moesten wel hun toelating geven voor de procedure, maar Namen weigert dat dus. Geel had nog geen standpunt ingenomen.

Geel kreeg pas in beroep een licentie, maar volgens Namen, verdedigd door topadvocaat Luc Misson, is de Licentiecommissie van de KBVB tegen zijn eigen reglementen ingegaan door de Kempense club toe te staan om in beroep een document aan zijn dossier toe te voegen. Geel zou voor het laatste trimester van 2006 ook niet de afbetalingsplannen aan de RSZ en BTW gevolgd hebben. Een derde argument van Namen is dat de beslissing in beroep door slechts drie mensen genomen werd, terwijl de commissie uit zeven personen moest bestaan. Misson twijfelt ook aan de onpartijdigheid van de drie, omdat die allen Nederlandstalig waren.

De KBVB bereidt nu zijn verdediging voor, voor het tweede kort geding dat UR Namen heeft aangespannen. De club eist dat de KBVB zijn eigen reglementen naleeft en UR Namen een ticket voor de tweede klasse geeft. Als de rechter UR Namen een tweede keer gelijk geeft, kan de KBVB nog altijd beroep aantekenen tegen de uitspraak van de rechter in het eerste kort geding.

De competitie in tweede klasse start normaal op woensdag 15 augustus, maar het is niet uitgesloten dat de competitiestart door deze zaak uitgesteld zal worden.