LONDEN/TOKYO - Nu duidelijk is dat de Britse wapenadviseur David Kelly meer dan waarschijnlijk zelfmoord heeft gepleegd, groeit de kritiek op de regering en het ministerie van Defensie. Toch denkt premier Tony Blair niet aan opstappen. Inmiddels heeft de Britse omroep BBC meegedeeld dat Kelly wel degelijk de bron was van een controversiële BBC-reportage.
De directeur informatie van de BBC, Richard Sambrook, gaf dit toe na een gesprek met de familie van Kelly. Aanvankelijk wilde de BBC niet vrijgeven wie de bron was van de reportage, die aan de kaak stelde hoe de regering-Blair de Iraakse dreiging opschroefde om de oorlog te rechtvaardigen. Kelly zelf ontkende de voornaamste bron te zijn geweest.

David Kelly werd vrijdag dood teruggevonden in de buurt van zijn huis. Uit de lijkschouwing bleek dat Kelly zijn linkerpols had opengesneden. Naast het lichaam zijn een mes en een doosjes pijnstillers gevonden.

Kelly werd ervan beschuldigd aan de BBC te hebben verteld dat de Britse regering haar Irak-rapport aandikte. De wapenadviseur van de Britse regering ontkende dat.

,,Slachtoffer van de oorlog''

De Britse pers wijst met een beschuldigende vinger naar de regering. De adviseur wordt een slachtoffer van de Irak-crisis genoemd en een zondebok van de regering.

Volgens de Sunday Times had Kelly het in één van zijn laatste e-mails voor zijn dood over ,,meerdere duistere krachten'' die allerlei spelletjes bedisselden. Vermoedelijk doelde hij daarmee op het ministerie van Defensie, zijn werkgever.

Enkele dagen geleden zei in een interview met de krant dat hij onder ,,ondraaglijke" druk stond van zijn werkgever, nadat die Kelly openlijk had genoemd als mogelijk bron van de BBC-reportage. ,,Ik ben in shock. Men had me gezegd dat alles vertrouwelijk zou blijven." Volgens de krant voelde hij zich duidelijk verraden en in de steek gelaten door het ministerie.

Regering wijst naar BBC

De regering op haar beurt wijst naar de BBC. Peter Mandelson, een van de trouwste volgelingen van Blair, spreekt in The Observer zijn afkeuring uit van de ,,obsessie'' van de BBC om het hoofd communicatie van de premier, Alastair Campbell, aan te vallen. ,,De obsessie van de BBC heeft, meer dan welke andere oorzaak ook, geleid tot de breuk in de verhoudingen tussen de regering en het belangrijkste publieke audiovisuele medium, en het resultaat heeft men gezien.''

Blair blijft aan

Tony Blair is niet van plan op te stappen naar aanleiding van de dood van wapenexpert David Kelly. Dat heeft hij gezegd aan Sky News.

Blair zegt dat hij tenvolle van plan is zijn werk verder te doen. ,,Ik geloof dat ik het juiste voor het land doe, anders zou ik deze job niet uitoefenen'', zei hij.

De Britse premier voegde er aan toe dat hij de verantwoordelijkheid wil dragen voor alle acties van de regering, ministers en ambtenaren. Maar het parlement terugroepen uit zomerreces vindt hij geen goed idee. Er is nu nood aan rust, vindt hij.

Criticus verontschuldigt zich

Labour-parlementslid Andrew Mackinlay, die Kelly in een parlementaire commissie hard aanpakte, heeft zich daar zaterdag voor verontschuldigd. Veel waarnemers waren geschokt door de scherpe toon van de vragen die Mackinlay aan de wapeninspecteur stelde. Nu excuseerde hij zich voor ,,de stress die hij Kelly ongewild zou hebben bezorgd''.

Onafhankelijk onderzoek

De Britse premier Tony Blair heeft een onafhankelijk onderzoek bevolen naar de dood van de wapenadviseur. Blair, die op bezoek is in Japan, noemde Kelly's dood een ,,vreselijke tragedie'' en drukt zijn medeleven uit met de familie.

De Britse premier hoopt dat een onafhankelijk en diepgaand onderzoek naar de doodsoorzaak van Kelly alle speculaties een halt toeroept.