BRASSCHAAT - Tijdens een extra vergadering van de gemeenteraad in Brasschaat gisteravond is voorzitter Jo Casaer van het OCMW ter verantwoording geroepen voor zijn misplaatste grap, met name de brief naar 180 gezinnen met het voornemen om hun huizen te onteigenen om er asielzoekers te laten inwonen.
Kan niet, vonden zowel de meerderheidspartijen CD&V, Spirit, Agalev en SP.A én de oppositiepartijen VLD en Vlaams Blok. Ook voorzitter Casaer (CD&V) zelf is die mening toegedaan en heeft zich inmiddels bij herhaling verontschuldigd.

Desondanks hebben de verschillende partijen, behalve de CD&V, zich gedistantieerd van het optreden van de voorzitter. Fractieleider Björn Verhoeven (VLD): ,,Meer nog, onze partij - en niet alleen de onze - stelt ons vragen bij het verder functioneren van Jo Casaer als voorzitter van het OCMW. Aanblijven wordt bijzonder moeilijk, denken wij. Want als Brasschatenaren in de toekomst een brief van het OCMW krijgen, zullen zij zich altijd de vraag stellen of dat document wel 'echt' is.''

Voorzitter Casaer heeft, zowel tijdens als na de gemeenteraad, benadrukt dat het gekozen middel een brief op officieel OCMW-papier- en het (als grap bedoelde) dreigement om huizen te onteigenen niet goed waren. Toch hoopt de voorzitter over voldoende moreel krediet te beschikken om zijn opdracht voort te zetten. Hij rekent op een collegiale samenwerking met het bureau en zegt de uitspraak van de Bestendige Deputatie, die in deze zaak als tuchtcollege optreedt, af te wachten alvorens eventueel verdere stappen te ondernemen.

De grond van de zaak, met name het protest van voorzitter Casaer tegen het asielbeleid van de federale regering, is tijdens de raad vrijwel niet aan bod gekomen. De voorzitter heeft de nota daaromtrent ter beschikking gesteld van de gemeenteraad. Na het zomerreces wordt het document verder besproken.