BRUSSEL - Het kernkabinet heeft gisteravond - na ruim twee uur vergaderen - een akkoord bereikt over de tweede begrotingscontrole van dit jaar die tot doel had de begroting 2002 af te sluiten met een evenwicht of een licht overschot. Een aantal maatregelen die bij de eerste controle in februari-maart werden beslist, werden bevestigd.
De fiscale ontvangsten, voornamelijk de BTW-ontvangsten, zitten volgens de regeringscijfers op schema. Hetzelfde geldt voor de niet-fiscale inkomsten, onder meer de verkoop van overheidsgebouwen, zoals de financiëntoren, die de regering in 2001 van de hand deed. Het programma voor 2002 dat gebouwen over heel het land omvat, moet 270 miljoen euro opbrengen.

Inzake sociale zekerheid wordt de tegenvaller van de hogere werkloosheidsuitkeringen gecompenseerd doordat de inkomsten hoger liggen dan geraamd.

Zoals bekend werd ook 28,6 miljoen euro ingeschreven voor de meerkost van de politiehervorming voor de gemeenten.