BRUSSEl - De partijraad van de Volksunie heeft de tekst van voorzitter Fons Borginon zaterdagavond met zestig procent tegen veertig goedgekeurd. Daarmee is er opnieuw genoeg vertrouwen in de partij en kan de Volksunie voort blijven bestaan, zegt Borginon in een eerste reactie.
Na een serene en serieuze discussie is de partijraad met de volgende besluiten op de proppen gekomen:

  • De partij Volksunie moet voort blijven bestaan en de anarchie moet worden stopgezet.
  • De Lambermont-akkoorden worden niet door de Volksunie tegengehouden. Parlementsleden mogen zich wel onthouden.
  • Er komt een algemeen ledencongres dat de koers van de partij na de verkiezingen van 2003 moet uitstippelen. Intussen kiest de Volksunie voor een doorgedreven Vlaams-nationalistische vernieuwing en een sociaal vooruitstrevende en progressieve koers.
  • De breuk met ID21 is definitief. Daarnaast wordt het opzetten van andere structuren binnen de Volksunie veroordeeld. Ook de samenwerking met andere partijen wordt veroordeeld. Dat laatste is een amendement, toegevoegd aan Borginons oorspronkelijke tekst.

Volgens Borginon hebben zowel de fracties Bourgeois als Anciaux verdeeld gestemd. Hij ziet binnen de Volksunie een middengroep, die verder wil met de huidige partij.

Lambermont

Een tevreden Bert Anciaux stelt dat niemand van de groep Bourgeois tegen de Lambermont-akkoorden mag stemmen. Patrik Vankrunkelsven sluit zich daarbij aan. Tegenstemmers zetten zich buiten de partij, vindt hij. "Zulke spelletjes moeten ophouden", aldus nog Vankrunkelsven.

Voorzitter Borginon stelt het niet zo scherp. Volgens hem mag het stemgedrag van de VU-fractie niet leiden tot de afkeuring van de Lambermont-akkoorden. VU-kamerlid Els Van Weert voegt daaraan toe dat deze verplichting voor de VU-mandatarissen vervalt wanneer de regering alsnog de hulp van derden, zoals de PSC, krijgt om de Lambermont-akkoorden goed te keuren.

Bourgeois bezint zich

Geert Bourgeois heeft de vergadering na afloop onmiddellijk verlaten. Hij zegt zich nu te zullen bezinnen en weigert verder elk commentaar.