De internationale verontwaardiging over de aanvallen is groot.
  • Secretaris-generaal Moussa van de Arabische Liga heeft de internationale gemeenschap zaterdag opnieuw opgeroepen om in te grijpen. Hij eist bescherming voor de Palestijnen die geconfronteerd worden met Israëlische 'oorlogsmisdaden'. Moussa wijst erop dat Israël voor het eerst sinds 1967 gevechtsvliegtuigen tegen de Palestijnen heeft ingezet.
  • De Egyptische minister van Buitenlandse Zaken Maher roept de VN-Veiligheidsraad op Israël "af te remmen". "Het gebruik van militaire vliegtuigen is uiterst ernstig en moet door de hele wereld worden veroordeeld."

  • EU-voorzitter Zweden veroordeelt de Israëlische aanvallen, maar legt de schuld bij beide partijen. "Het EU-voorzitterschap is geschokt door de snelle escalatie van het geweld van de afgelopen dagen. Beide partijen hebben een misrekening gemaakt door te denken dat het de andere partij is die de gehele verantwoordelijkheid draagt voor het oplopen van het conflict en de patstelling in het vredesproces. Geweld geeft alleen maar aanleiding tot meer geweld".

  • De Russische president Vladimir Poetin heeft zaterdag gebeld met de Israëlische premier Ariel Sharon. In dat gesprek heeft Poetin een direct einde van het geweld geëist. Dat heeft zijn woordvoerder in Moskou meegedeeld.