LUIK - De vakbonden en de directie van bandenfabrikant Continental Herstal hebben zaterdag opnieuw onderhandeld. Gedurende drie uren hebben beide partijen geprobeerd nieuwe pistes te vinden om een sociaal plan op te stellen dat de werknemers van het bedrijf kan voldoen.
De ontmoeting verliep volgens de vakbonden in een sereen klimaat. De twee partijen ontmoeten elkaar dinsdagmorgen opnieuw. Het nieuwe project van sociaal akkoord zou dan 's namiddags voorgelegd worden aan de werknemers.

Protocolakkoord

Begin mei bereikten directie en vakbonden, in aanwezigheid van een sociale bemiddelaar, een protocolakkoord. Dat voorakkoord voorzag ondermeer in het behoud van de 161 arbeidsplaatsen in de millroom van de bandenfabrikant. De werknemers van de MMP-afdeling zouden tot 2006 kunnen genieten van het sociaal luik.

Het voorgestelde sociaal plan, met verder ondermeer brugpensioen voor werknemers die op 31 december 2002 de leeftijd van 50 jaar hadden bereikt, werd door het personeel verworpen. Daarop werden de contacten tussen directie en vakbonden op 11 mei afgebroken. Donderdag werd er voor het eerst opnieuw gepraat op het ministerie van Arbeid en Tewerkstelling.

De site Herstal, waar vrachtwagenbanden worden geproduceerd, sluit op 31 mei haar poorten. In de fabriek werken op dit moment meer dan 700 personen.