BRUSSEL - De partijraad van de Volksunie was zaterdagnamiddag bijeen om aan de malaise binnen de partij een eind te maken. De voorzitter van de Volksunie, Fons Borginon, heeft er een tekst van zes bladzijden voorgelezen. Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat er later op de dag hierover een stemming volgt.
De leden van de partijraad hebben intussen bij handopsteking beslist dat vandaag een oplossing gevonden moet worden. Dat houdt in dat de Volksunie het niet tot een bijzondere ledenvergadering wil laten komen. Het bijeenroepen van zo'n vergadering was een tijdlang een van de denkpistes.

tekst maakt indruk

Volgens Europarlementslid Nelly Maes heeft de tekst van voorzitter Borginon een grote indruk op de aanwezigen gemaakt. Volgens haar is iedereen bereid om over de problemen te praten.

Na de uiteenzetting van Borginon konden alle aanwezigen vragen stellen. Over de inhoud is nog niet veel bekend. Wel ligt de nadruk in Borginons tekst op de invulling van het Vlaams-nationale project. Dat heeft de woordvoerder van de Volksunie, Ben Weyts vanmiddag gezegd.

Op het partijbestuur in Brussel zijn zo'n 150 partijleden aanwezig, onder wie alle VU-kopstukken. De sfeer is naar verluidt vrij goed.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig