De waterzuiveringsmaatschappij Aquafin stuurt experts af op afgelegen woningen die niet zijn aangesloten op de riolering. Dat zijn er zo'n half miljoen. De experts moeten nagaan hoe het afvalwater van die woningen alsnog kan worden gezuiverd.
Bewoners van zo'n 200.000 woningen zullen zelf voor een individuele zuiveringsinstallatie moetenzorgen. Die zou 100.000 tot 200.000 frank kosten.

Gezinnen die zo'n installatie moeten aankopen, kunnen evenwel een subsidie aanvragen bij het gewest of de gemeente.