Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit Steve Stevaert zegt dat de Vlaamse regering het kijk- en luistergeld wel zal afschaffen. De minister reageert daarmee op de CVP. Die beweerde dat er geen budgettaire ruimte meer is om die belasting af te schaffen.
Stevaert stelt wel als voorwaarde dat het Lambermont-akkoord wordt goedgekeurd. Anders heeft Vlaanderen de bevoegdheid niet om het kijk- en luistergeld af te schaffen.

De minister bevestigt dat er wel geld is. Hij wijst er ook op dat Vlaanderen na Lambermont extra geld krijgt.