BRUSSEL - Vijf Volksunie-arrondissementen uit minstens twee provincies zijn van plan op de partijraad van de Volksunie vanmiddag om een bijzonder ledencongres te vragen. Dat werd vandaag bevestigd op het VU-hoofdkwartier. Statutair volstaat een dergelijke vraag om zo'n congres te organiseren.
De partijstatuten bepalen dat een bijzonder ledencongres moet georganiseerd worden als vijf arrondissementsafdelingen uit minstens twee verschillende provincies erom verzoeken.

Informele bevestiging

Die vraag zou er zijn. Het persbureau Belga heeft op het VU-hoofdkwartier vernomen dat men daar de informele bevestiging kreeg dat minstens vijf afdelingen een ledencongres willen: Leuven, Aalst-Oudenaarde, Brugge, Kortrijk-Roeselare-Tielt en Oostende-Veurne-Diksmuide.

De Volksunie staat voor een cruciale partijraad. Partijvoorzitter Fons Borginon werkte de voorbije dagen een beginselverklaring verder uit en zou die ter stemming aan de partijraad voorleggen. Borginon wil daarmee de twee "kampen" in de partij kleur doen bekennen en verbond zijn lot eerder aan de goedkeuring van de tekst.