BRUSSEL - Het Luikse arbeidsauditoraat heeft vrijdagavond, in samenwerking met sociale inspectiediensten en de lokale en federale politie, een grootscheepse actie gevoerd in het centrum van Luik, Seraing en Herstal. Die kadert in de strijd tegen de illegale tewerkstelling van illegalen. Dat zegt een mededeling van de Luikse federale politie.
Volgens de voorlopige resultaten werden 259 zaken en 457 werknemers gecontroleerd. 22 personen werden meegenomen voor verder onderzoek. Er zal snel gevolg gegeven worden aan de vastgestelde overtreding via een voorleiding voor de correctionele rechtbank, aldus nog de federale politie.

Dubbel doel

De actie werd uitgevoerd door een 50-tal sociale inspecteurs, bijgestaan door de federale politie. Ze had een dubbel doel: enerzijds optreden tegen inbreuken tegen de reglementen over de tewerkstelling van buitenlanders en anderzijds preventief optreden door werkgevers te informeren.

De illegale tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten is om vele redenen een plaag, stelt de mededeling. De werknemers durven niet op te komen voor hun rechten bij de autoriteiten en raken zo snel in een slachtoffersituatie. Bovendien wordt de werkgeversbijdrage niet gestort, luidt het, en is het concurrentievervalsing.