Een cameraploeg van vtm is zondagnamiddag aangevallen in Schaarbeek. De reporter en de cameraman kregen enkele klappen en de diskette werd uit de camera gehaald. Het incident staat niet rechtstreeks in verband de schietpartij van zondagochtend. Dat verklaarde Eric Goens, directeur informatie van vtm.

De cameraploeg was in Schaarbeek op de plaats waar de schietpartij vanmorgen plaatsvond om enkele algemene beelden te maken. Een jongeman van allochtone afkomst op een motor dacht dat de ploeg zijn verkeersovertreding filmde.

De jongeman begon hierop de ploeg te bedreigen. Al gauw verzamelde zich een grote groep allochtonen en er ontstond een schermutseling. De ploeg kreeg enkele klappen en de diskette werd afgenomen. De camera bleef intact.