BRUSSEL - VLD-voorzitter Bart Somers reageert tevreden op de consensus die werd bereikt over de lijst met knelpuntberoepen. De zelfstandigenorganisatie Unizo ziet ,,een stap in de goede richting''.
De lijst komt volgens de VLS tegemoet aan de economische noden en zal er in de praktijk toe leiden dat vele werknemers die vandaag ,,via de achterdeur'' op onze arbeidsmarkt zijn gekomen, nu de kans krijgen zich volledig in regel te stellen. ,,De VLD heeft steeds gevraagd dat het om een ernstige lijst van knelpuntberoepen zou gaan, die rekening houdt met de economische noodwendigheden. We hebben ons daarom van in het begin verzet tegen pogingen om deze lijst beperkt te houden'', aldus Somers.

Hij wijst erop dat onze economie en ons bedrijfsleven vaak geen geschikte arbeidskrachten voor openstaande vacatures vindt. De partijvoorzitter wijst erop dat ,,Poolse metselaars'' niet meer ,,via omwegen en soms illegale circuits'' naar ons land zullenn moeten komen, ,,maar nu volledig legaal en dus ook beschermd hier kunnen komen werken''.

Afgevaardigd bestuurder Karel Van Eetvelt van Unizo noemt de nieuwe lijst ,,een stap in de goede richting''. Unizo zegt zich neer te leggen bij de zienswijze van de Vlaamse regering dat bepaalde beroepen niet opengesteld moeten worden voor werknemers uit Oost-Europa omdat de bestaande arbeidsreserve die kan invullen. ,,Ondernemers willen enkel dat hun vacatures ingevuld raken. Door wie, speelt geen rol'', zegt Van Eetvelt.

Unizo zal er echter nauwgezet op toezien dat dit ook gebeurt, dat alle instrumenten ingezet worden zodat de nu openstaande jobs op korte termijn ingevuld worden door arbeidskrachten uit Vlaanderen.